Diensten

 

Zondag 22 september

10.00 uur, Boomhofkerk
Ds. H. Boersma
 
 
 
 
19.00 uur, Boomhofkerk
Ds. L van Rikxoort
 

 
 

Combicollecte 2019

De combi-collecte zal dit jaar worden gehouden in de week van 15 t/m 20 september, en deze  staat los van de actie kerkbalans, die in januari gehouden wordt. Met de combicollecte steunt u het kerkelijk werk zowel plaatselijk als wereldwijd. De doelen van de combi-collecte zijn zending, werelddiaconaat en kerkbeheer.
U kunt zelf aangeven hoe uw gift verdeeld wordt over bovenstaande doelen, afhankelijk hoe belangrijk u deze vindt.
Het kan natuurlijk zijn dat u (misschien vanuit het verleden) al periodiek geeft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld aan de zending, u hoeft dan niet opnieuw hiervoor te geven (mag natuurlijk wel). In de betreffende week ontvangt u een brief met een nadere toelichting. Aansluitend daarop zal uw bijdrage c.q. toezegging weer worden opgehaald.
De diaconie

 


 

 Fietsen stallen

Sommige gemeenteleden die met de fiets naar de kerk komen, zetten deze in de ruimte voor de entree (de “glazen gang”). Het aantal fietsen dat hier geplaatst wordt groeit en wordt langzamerhand een punt van aandacht met betrekking tot de veiligheid. Als er zich iets voordoet en hulpverlening is nodig, dan staan deze fietsen in de weg. Ook blokkeren ze de toegang wanneer de kerk met spoed ontruimd moet worden bij een noodsituatie.

Fietsen.jpg

Iedereen wordt vriendelijk verzocht om de fiets te stallen tussen de consistorie en de Meiboom en zo de ruimte voor de “glazen gang” vrij te houden. Namens de kerkrentmeesters alvast dank voor uw medewerking.

 


 

 

Poster PKN - Jeugd 7 procent 72 dpi.jpg

 

Klik hier voor een grotere versie van de poster die je kan downloaden.

 


 

Openstelling Boomhofkerk

Op woensdag 3 juli stonden de deuren van de kerk voor het eerst open om wie maar wilde de kans te geven de kerk te bekijken en er kortere of langere tijd te vertoeven. Inmiddels zijn we anderhalve maand verder en hebben we ruim 350 bezoekers verwelkomd. De kerk zal nog de rest van augustus open zijn van woensdag t/m zaterdag van 11 tot 15 uur. Tijdens de feestweek is de kerk open op vrijdag 6 september, van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

Klik hier voor het Stamtafel interview met Hannie Kwant over de openstelling.

 


 

Poster PKN - Oudere jeugd 7 procent 72 dpi.jpg

 

Klik hier voor een grotere versie van de poster die je kan downloaden.

 


 

Vernieuwing van de website

Het ontwerp van de nieuwe website vordert langzaam maar gestaag. Op de huidige website is hier al wat van te zien, bijvoorbeeld de nieuwe Pastoraat pagina, waar niet meer de wijken centraal staan maar de straten (ga naar 'Direct iemand spreken').
Ook de vermelding van contactgegevens gaat veranderen: telefoonnummers en e-mailadressen staan straks op één pagina. Neem eens een kijkje op de nieuwe Personen pagina om te zien hoe het gaat worden. En als u nu al op de website vermeld staat, kijk dan meteen even of uw gegevens nog kloppen. Ik heb vrijwel alles met de hand ingevoerd, dus er staan vast fouten in de lijst. Als u iets ziet dat niet klopt, graag een mailtje naar Paul Hulsman, webmaster.

 


 

Verspreiding Kerkvenster

Het digitale Kerkvenster wordt niet meer apart op de website gezet, maar alleen nog per e-mail verspreid.

Als u de e-mailversie wilt ontvangen, stuur dan een mailtje (bij voorkeur met uw privé mailadres) naar kerkbeheer@pggramsbergen.nl met het verzoek om toezending. De eerstvolgende vrijdag ontvangt u dan het Kerkvenster per e-mail.

 


 

Zoeken

 kerkradiologo.png

Kerkdiensten online

Via de kerkomroep is het mogelijk kerkdiensten in de Boomhofkerk te beluisteren en te bekijken.

 

Kopij website

Kopij voor de website kunt u sturen naar
webmaster@pggramsbergen.nl.

 

Facebook

Klik hier om naar de Facebookpagina van de PG Gramsbergen te gaan.

 

Tekst van de week

Naar aanleiding van 1 Samuel 17

Een sterk verhaal

Eliab vertelt

En zo praten we samen over bang zijn. En dat onze zorgen soms reusachtig groot kunnen worden. Daar hangt de reus. En we kijken er nu allemaal naar. Ongelooflijk wat een aandacht Goliat van ons krijgt.Goliath 2 (detail).jpgEn dat in een kerk die niet gebouwd is op angst, maar op vertrouwen. En op de kracht van Gods liefde. Mijn kleine broertje David snapt dat. Beter dan wie ook. Ja, hij is de jongste van ons gezin. Maar hij weet het beste van ons allemaal dat de levende God sterker is dan alle reuzen bij elkaar.

Klik hier voor de gehele preek van zondag 15 september.

 

PKN agenda

Klik hier voor een overzicht van de PKN-agenda