Diensten

 

Zondag 24 maart

10.00 uur:

Ds. H. Boersma

19.00 uur:

Ds. J. Lambers-Nier (Coevorden)

Ukkepukdienst 17 maart

Feest tijdens de ukkepukdienst

Afgelopen zondag (17 maart) was er Ukkepukdienst in De Vlaswiek. Met tien peuters, ouders en grootouders gingen we op reis naar Kanaän. Aan het einde van de dienst vierden we feest omdat Sara en Abraham ondanks hun ouderdom toch een baby krijgen.

 

Tijd voor mezelf, tijd voor Jou

Als je tussen de 25 en 50 jaar bent, heb je het vaak druk. Met werk, vrienden, zorg, gezin. Zelfs voor je hobby’s moet je tijd vrij maken.  Maar wanneer heb je nu echt alle tijd, voor jezelf, voor elkaar, voor God? Dit onderwerp staat centraal tijdens een ontmoeting op zondag 24 maart van 15.00 tot 17.30 uur in De Vlaswiek. Deze middag is speciaal bedoeld voor de middengeneratie van onze gemeente. Met koffie of thee en iets lekkers en als afsluiting een borrel. Er is ook oppas voor jonge kinderen. Meld je aan en geef daarbij aan of je de kinderen meeneemt.
Organisatie: Geke Smit–Vinke (ouderling), e-mail fam-smit-vinke@kpnmail.nl
                   Hetty Boersma (predikant), e-mail domineehetty@gmail.com


Wakker blijven! 

Jongeren van 17 tot 40 jaar zijn welkom om in de nacht van stille zaterdag (20 april) op Pasen (21 april) met elkaar wakker te blijven. Niet feestend, maar biddend. Niet hangend en duttend, maar wakker! Zo blijven we dicht bij Jezus die dood was maar door God is opgewekt. Deze nacht begint met een viering in de Boomhofkerk, waaraan ook andere gemeenteleden deelnemen. Als de gemeente naar huis gaat, verkassen de ‘wakers’ naar De Vlaswiek.

Daar volgen de wakkere uren waarin we steeds iets anders doen of meemaken: spel, beweging, zingen, muziek luisteren, iets maken, bezinning, gesprek. Je kunt steeds kiezen wat te doen, maar we komen wel geregeld even met de hele groep bij elkaar. Zeer vroeg nog op de dag gaan we naar buiten. We lopen de opkomende zon tegemoet. Terug in De Vlaswiek maken we het paasontbijt voor de gemeente. We sluiten af  met een feestelijke paasdienst in de Boomhofkerk. Opgave: bel of mail voor 31 maart. Ds. Hetty Boersma telefoon: 0524 300522, domineehetty@gmail.com.

Zoeken

Agenda

Mar
24
Mar 24th 3:00 pm - 5:30 pm

 kerkradiologo.png

Kerkdiensten online

Via de kerkomroep is het mogelijk kerkdiensten in de Boomhofkerk te beluisteren en te bekijken.

 

Kopij website

Kopij voor de website s.v.p. sturen naar
webmaster@pggramsbergen.nl

 

Tekst van de week

Veertig jaar lang aten de Israëlieten man-na, tot ze in bewoond gebied kwamen.
Exodus 16,35

Woensdag 6 maart begint de veertig-dagentijd, de bezinningsperiode voor Pasen. In de Bijbel hebben periodes van wachten en inkeer vaak het getal 40. Zie bijvoorbeeld Genesis 7 en 8 (Noach), Exodus 34, 28 (Mozes op de Horeb),
1 Koningen 19 (Elia’s woestijnreis naar God), Jona 3 (De stad Ninevé heeft berouw), Marcus 1, 13 (Jezus in de woestijn).

pelgrim.jpg

Op welke manier bereid jij je voor op Pasen?

 

Facebook

Klik hier om naar de Facebookpagina van de PG Gramsbergen te gaan

 

PKN agenda

Klik hier voor een overzicht van de PKN-agenda