E-mail adressen pggramsbergen.nl

   
Functie Roepnaam Naam pggramsbergen.nl
Boekhouder kerkbeheer Eric Blaauwbroek kerkbalans@pggramsbergen.nl
Clubwerk jeugdraad Henriette Luisman  
Evangelisatiecommissie Francisca Klement evangelisatie@pggramsbergen.nl
Kerkblad Aly Hans-Hulter kerkblad@pggramsbergen.nl
Kerkblad Willemien Tromp-Hiddingh kerkblad@pggramsbergen.nl
Kerkelijk bureau

René
Jelle

Heerkes
Karkdijk
kerkelijk.bureau@pggramsbergen.nl
Kerkelijk werker Douwe Hoekstra

ouderenpastoraat@pggramsbergen.nl

Kerkelijk werker Ellen Kolthof eikolthof@ziggo.nl
Kerkomroep Rinus Schonewille kerkomroep@pggramsbergen.nl
Kerkvenster Aly Hans-Hulter kerkvenster@pggramsbergen.nl
Kerkvenster Leny Baarslag-van de Belt kerkvenster@pggramsbergen.nl
Kindernevendienst Gert Gerrits kindernevendienst@pggramsbergen.nl
Koster Sina Veldsink-van de Berg koster@pggramsbergen.nl
Penningmeester diaconie Dick Bouws diaconaat@pggramsbergen.nl
Penningmeester zending Berend  Wilpshaar zending@pggramsbergen.nl
Planning gebouwen Joke Tempelman gebouwplanning@pggramsbergen.nl
Predikant Ruud Biewinga r.biewinga@kpnmail.nl
Predikant Hetty Boersma domineehetty@gmail.com
       
Preekvoorziener Arie Noorlander preekvoorziener@pggramsbergen.nl
Voorzitter kerkenraad Hannie Kwant-van der Hulst  
Scriba kerkenraad Henriette Gerrits scriba@pggramsbergen.nl
Secretariaat diaconie Tjitsche Kuperus diaconie@pggramsbergen.nl
Secretariaat jeugdraad     jeugdraad@pggramsbergen.nl 
Secretariaat kerkbeheer Miny Lohuis-Hekman kerkbeheer@pggramsbergen.nl
Webmaster Paul Hulsman webmaster@pggramsbergen.nl
Wijkhoofd Centrum Noord Akke Dijkman wijkhoofd-cn@pggramsbergen.nl
Wijkhoofd Centrum Zuid Geke  Smit wijkhoofd-cz@pggramsbergen.nl
Wijkhoofd Buitengebied West Gea Hulzebosch wijkhoofd-bw@pggramsbergen.nl
Wijkhoofd Buitengebied Oost Geke Drent wijkhoofd-bo@pggramsbergen.nl
Wijkhoofd Ouderenpastoraat Berta Horsman wijkhoofd-op@pggramsbergen.nl

Als er wijzigingen zijn in de persoonlijke e-mailadressen van bovenstaande
personen, dan graag doorgeven via e-mail: kerkelijk.bureau@pggramsbergen.nl