Kerktelefoon

 

Onze kerkdiensten en die van andere kerken zijn ook via internet te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Dit kan zowel als een directe uitzending ’s zondags, als wel op een later zelf gekozen moment tot circa vijf weken na directe uitzending.

 

 
 
 
 
 
 

Contactpersonen kerktelefoon

Algemeen: Mevr. Els Drost

Melden storingen: Dhr. Johan Mulder

 

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.