Diaconie

‘Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’
'Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders ...'
Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen.
En Hij vraagt van ons om hetzelfde te doen. Uit liefde tot en in navolging van Hem.
Wij noemen dit diaconaat.

Wij omschrijven diaconaat als dienst vanuit de liefde van Christus aan elkaar en aan allen opdat in de gezindheid en in de structuur van gemeente en samenleving het koningschap van Christus gestalte krijgt.
Dit diaconaat krijgt vorm in de eigen kerkelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten.

In dit alles hebben de diakenen van de gemeente een speciale taak. Namelijk om de gemeente toe te rusten tot dit diaconale werk en dat werk te coördineren en te stimuleren.

De diaconie bestaat uit:

Voorzitter: Telefoonnummer: Mobiel: E-mail adres:
Mevr. G. Hekman 0524-562769   geahekman62@gmail.com
       
Secretaris:      
Mevr. T. Kuperus 0524-561863 06-14114713 tjitschepk@gmail.com
       
Penningmeester:      
Dhr. D. Bouws 0524-561582   dbouws@caiway.nl
       
Diaken:       
Dhr. B. Nijmeijer 0524-562524   bensnijmeijer@gmail.com
Dhr. G.J. Vinke   06-29023882 

7783cd58@hetnet.nl 

Mevr. H. Bouwhuis   06-11440889 hermien.bouwhuis@hotmail.com
Mevr. K. Hutten 0524-562783   hutten7@kpnplanet.nl
       
Jeugddiaken:       
Dhr. Jan Lennips 0524-562175  

aljalennips@outlook.com

       
Assistent Diaken:       
Dhr. J. Ramaker 0524-561453    
Dhr. G. Nijmeijer 0524-561908   gertnijmeijer@planet.nl
Mevr. J. Meesters 0524-562552   djmeesters@het net.nl
Mevr. A. Waterink 0524-563608    
Dhr. E. Nijmeijer   06-55854482 nijmeijer.e@hetnet.nl
Mevr. G. Salomons 0524-561195   hsalomons@caiway.nl
Mevr. S. Meier 0524-561764   henkmeier@hetnet.nl
Mevr. H. Bakhuis 0524-563667   hermienbakhuis@gmail.com