Evangelisatiecommissie

 

De commissie stelt zich ten doel om het evangelie onder aandacht van de mensen te brengen. Het evangeliseren gebeurt vooral door mensen in de gemeente op verschillende manieren in aanraking met het evangelie te brengen. Hierdoor willen we bereiken dat de mensen makkelijker de boodschap van het woord willen en kunnen begrijpen en dit uit te dragen aan anderen binnen en buiten de gemeente. Verder moeten de diensten een lage drempel hebben, eventueel gericht op een bepaalde doelgroep binnen onze gemeente.

De commissie heeft als taakstelling het organiseren van een aantal bijzondere diensten, waaronder:

  • voorjaarsdienst. (datum volgens preekrooster)
  • dauwtrappen voor aanvang van de kerkdienst op Hemelvaartsdag
  • openlucht Pinksterdienst
  • tentdienst als afsluiting van de feestweek
  • najaarsdienst (datum volgens preekrooster)
  • kerstnachtdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De evangelisatiecommissie heeft de volgende leden:

  

Voorzitter
   Mevr. Jennie Bakker-Nijeboer

Secretaris
   Mevr. Francisca Klement

Penningmeester
   Dhr. Jan Aalderink

Leden
   Mevr. Hannie Vinke
   Mevr. Bertha Hagedoorn-Bolks
   Dhr. Gerrit van Faassen
   Dhr. Wim Lennips

 

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.