Jeugdwerk

Voor een goed functionerend jeugdwerk is het van belang dat de onderlinge communicatie tussen alle geledingen op peil is, dit wordt bereikt door op gezette tijden een jeugdraadsvergadering te houden. De jeugdraad vergadert over alles wat er speelt binnen het jeugdwerk. Aan deze vergadering nemen deel de leidinggevenden van alle werkgroepen, jeugdwerkbegeleiders, jeugdouderlingen en ds. H. Boersma.

Wijkhoofd Jeugdwerk:

Mevr. J. Heidotting-Schuurhuis

 

Tel.nr: 06-11851998

 

 

Jeugdraad:

Mevr. J. Veldkamp

Mevr. J. Schuurhuis

Mevr. J. van Faassen

Dhr. J. Lennips

Mevr. A. Heerkes

Dhr. G. Gerrits

kindernevendienst@pggramsbergen.nl

Mevr. J. van Faassen

Dhr. J. Stoeten

Dhr. G. Rougoor

Mevr. E. Kroezen

Vacant

Funktie/afgevaardigde:

Jeugd- en jongerenwerker

Jeugdouderling

Jeugdwerkbegeleider

Jeugddiaken

Oppasdienst

Kindernevendienst

 

Klup

Katte-Chese (16+)

E-Meeting

Penningmeester

Secretariaat