Moderamen

 

Het Moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en verder, onder verantwoording van de Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die spoed hebben. 

Het Moderamen heeft dus feitelijk geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten. In spoedeisende gevallen kan het Moderamen eigenstandig beslissingen nemen. Daarover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad. Verder wordt alleen de agenda van de Kerkenraad opgesteld.

 

Het Moderamen heeft de volgende leden: 

Voorzitter
   Mevr. Hannie Kwant-van der Hulst

Scriba
   Mevr. Henriëtte Gerrits

Voorzitter diaconie
   Mevr. Hermien Bakhuis 

Voorzitter college van kerkrentmeesters
   Dhr. Arie Noorlander

Predikanten
   Ds. Ruud Biewinga
   Ds. Hetty Boersma

 

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.