Moderamen

Het Moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en verder, onder verantwoording van de Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die spoed hebben.
Het Moderamen heeft dus feitelijk geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten.
In spoedeisende gevallen kan het Moderamen eigenstandig beslissingen nemen.
Daarover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad.
Verder wordt alleen de agenda van de Kerkenraad opgesteld.

Moderamen bestaat uit:

     
Predikant: Telefoonnummer: E-mail adres:
Ds. R.W. Biewinga 0524-563447 r.biewinga@kpnmail.nl
Ds. H. Boersma 0524-300522

domineehetty@gmail.com

     
Voorziter:    
Mevr. H. Kwant-van der Hulst 0524-562674

hanniekwant@hotmail.com

     
Scriba:    
Mevr. H. Gerrits 0524-562379 scriba@pggramsbergen.nl
     
Voorzitter diaconie:    
Mevr. G. Hekman-Schonewille 0524-562769  
     
Voorzitter College van Kerkrentmeesters:    
Dhr. A. Noorlander 0524-562796