Orde van dienst

 

Zondag 20 januari, 10.00 uur

O God nu wij hier samen komen (melodie: Lied 248, zie elders kerkvenster), welkom en mededelingen, aansteken kaars, psalm 139 vers 1, groet en bemoediging, gebed, psalm 139 vers 7, kyriegebed, glorialied 871 vers 1, 3 en 4, gebed bij opening van de Schrift, voor jong en oud, Lied over Ester: AWN IV, 9 (zie hieronder),Kinderen naar nevendienst,Lezing: Ester 2,1-17, Lied 316 vers 1, verkondiging, stilte, lied 316 vers 4, kinderen komen terug, dopeling wordt binnen gedragen, dooplied: Geroepen om te zingen 79, uitleg, vragen aan ouders, gemeente gedenkt de eigen doop, doop, zegening, aanvaarding door ouders, Lied 886, overhandiging doopkaars en -kaart, gebeden, inzameling gaven, lied 1005 vers 1,2 en 5, wegzending en zegen.