Kerkblad

Het kerkblad is een uitgave van de Protestantse Gemeente in Gramsbergen en verschijnt negen keer per jaar.
De abonnementsprijs is € 10,00 per jaar. Inning van dit bedrag geschiedt per automatische incasso.
Wilt u het kerkblad lezen dan kunt u een abonnement op het kerkblad nemen. Aanmelden voor een abonnement kan bij: dhr. W. Schep, telefoonnummer: 0524-563133
Klik op onderstaande link voor het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier Kerkblad

Kopij aanleveren:
Kopij voor het kerkblad kunt u op de volgende manieren aanleveren:
-via email: kerkblad@pggramsbergen.nl.
-via de brievenbus: De Steeghe 3, te Ane of Coevorderweg 9 te Gramsbergen.

Klik op onderstaande link om het rooster met de uiterlijke inleverdata voor de kopij te bekijken.

Uiterlijke inleverdata voor de kopij 2017-2018

 

 

 

Redactie:

Ada Hamhuis-ter Haar

Aly Hans-Hulter

Hilda Sturris-Tempelman

Willemien Tromp-Hiddingh

Eindredactie:

vacant

 

 

Telefoonnummer:

0524-561898

0524-561609

0524-562794

0524-562052