Kopij kerkvenster

 

Kopij voor het kerkvenster kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren voor donderdag 22.00 uur via email: kerkvenster@pggramsbergen.nl of via de brievenbus: De Steeghe 3 te Ane of De Vaart 25 te Ane.

Het kerkvenster verschijnt wekelijks en wordt op diverse plaatsen in de gemeente neergelegd en per e-mail verspreid.
Ga voor meer informatie naar deze pagina.