Kolom 1

Omzien naar elkaar

Wat is het goed als er een plek is om met elkaar te delen wat je denkt en wat je voelt, wat je gelooft en wat je hoopt, wat je lastig vindt en waar je vreugde uit putten kan!Als gemeente van Jezus Christus hopen we dat hier in Gramsbergen de Protestantse Gemeente zo’n plek mag zijn. En we zíen gelukkig ook dat mensen onderling elkaar een luisterend oor bieden, of een schouder waarop je mag steunen. We zien dat mensen elkaar – om de vergelijking door te trekken – zo tot een hand en een voet mogen zijn.Naast dit spontane onderlinge ‘omzien naar elkaar’ zijn er in onze gemeente ook andere vormen van betrokkenheid op elkaar. Het georganiseerde bezoekwerk is zo’n vorm. Dit heet ook wel ‘pastoraat.’ Daarin zit het woord ‘pastor’, Latijn voor ‘herder.’ Pastorale gesprekken zijn dus ontmoetingen met een ‘herder’ in de gemeente, iemand bij wie je in vertrouwen je hart mag luchten of uitstorten. De predikant kan zo iemand zijn, maar in de gemeente zijn er ook een kerkelijk werker, ouderlingen en pastorale bezoekers met wie u in gesprek kunt gaan. U kunt via de contactpersonen uit uw wijk of straat een beroep doen op het pastoraat, maar u kunt ook rechtstreeks de pastoraal bezoeker, ouderling of predikant/pastor benaderen.Allemaal hebben zij geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat u kunt delen wat u op het hart heeft, en u erop mag vertrouwen dat wat u zegt binnen vier muren blijft. U mag hem of haar ook vragen, om dat wat besproken is samen in gebed bij God te brengen. Zo willen we naar elkaar luisteren en goede woorden vinden om te spreken, in het geloof dat God ons op elkaars weg brengt!

Kolom 2

Omzien naar elkaar

Wat is het goed als er een plek is om met elkaar te delen wat je denkt en wat je voelt, wat je gelooft en wat je hoopt, wat je lastig vindt en waar je vreugde uit putten kan!Als gemeente van Jezus Christus hopen we dat hier in Gramsbergen de Protestantse Gemeente zo’n plek mag zijn. En we zíen gelukkig ook dat mensen onderling elkaar een luisterend oor bieden, of een schouder waarop je mag steunen. We zien dat mensen elkaar – om de vergelijking door te trekken – zo tot een hand en een voet mogen zijn.Naast dit spontane onderlinge ‘omzien naar elkaar’ zijn er in onze gemeente ook andere vormen van betrokkenheid op elkaar. Het georganiseerde bezoekwerk is zo’n vorm.

Kolom 3

Op zondag 17 maart is er om 11.30 tot 12.00 uur weer een Ukkepukdienst in De Vlaswiek. Het thema is 'Op reis gaan'. Dit is een laagdrempelige viering voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) en hun ouders/grootouders. We zingen, bidden en beleven het Bijbelverhaal over Abraham aan den lijve. De dienst duurt ongeveer een half uur. Plaats: De Vlaswiek. Aanvang 11.30 uur. Klik hier voor de poster.