Wijkavonden

 

Het thema van de wijkavonden is ‘geloof vroeger, geloof nu’. We praten over hoe we in onze kindertijd God, de Bijbel, en de kerk beleefden. Hoe is het nu? Wat is er voor ons veranderd? Het gaat in ons gesprek over onze eigen ervaringen.

 

Wijkavonden Centrum-Zuid

Er worden drie wijkavonden gehouden voor wijk Centrum-Zuid. U kunt de avond kiezen die u het beste uitkomt.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur:
- maandag 4 maart, in De Meiboom
- woensdag 6 maart, in De Vlaswiek
- dinsdag 12 maart, in De Meiboom

Het onderwerp is: “Geloof vroeger, geloof nu!”

Graag opgeven bij Geke Smit, via e-mail (wijkhoofd-cz@pggramsbergen.nl)
of telefoon (graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur: 0524-56 22 12)

Hartelijke groeten & tot ziens,
uw wijkteam

 

Wijkavonden Centrum-Noord

Er worden twee wijkavonden gehouden voor wijk Centrum-Noord. U kunt de avond kiezen die u het beste uitkomt.

Beide avonden beginnen om 20.00 uur:
- donderdag 14 maart, in De Meiboom
- dinsdag 19 maart, in De Meiboom

Het onderwerp is: “Geloven vroeger, geloven nu.” De koffie staat klaar vanaf kwart voor 8.

Graag opgeven bij Akke Dijkman (a.dijk.man@hotmail.com of 0524-56 33 33) of Geke Nijmeijer (gekenijmeijer@gmail.com of 0524-56 24 65) 

Hartelijke groeten & tot ziens,
Wijkteam Noord